Personal

Kent

Andersson
VD

0696-59 90 51

Roland
Lundström

Värme/El

0696-59 90 52

Sören

Olsson
Fastighet

0696-59 90 53

Karl-Erik

Wikström
VVS-montör

0696-59 90 54

Leif
​​​​​​​Norling

Värme/El

0696-59 90 55

Thomas

Gustavsson
VVS-montör

0696-59 90 56

Torbjörn Malmberg

Fastighet

0696-59 90 57

Torbjörn
Nilsson

Bygg

0696-59 90 58

Peter
Lennartsson

Bygg

0696-59 90 49

Matthias

Wasell
Bygg

0696-59 90 60